·         15 października 2014 roku, Gmina Kłodzko podpisała umowę Nr 642/2014/Wn01/OA-xn-04/D na realizację  projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko etap I” o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.