Przed budynkami szkół objętych Projektem, zgodnie z Planem promocji projektu zamieszczono tablice informacyjne.