„Skuteczna termomodernizacja w praktyce” – pod takim hasłem 18 kwietnia br. odbyła się konferencja w Szkole Podstawowej w Krosnowicach. Wybór miejsca nie był przypadkowy. To właśnie obiekt tej placówki oświatowej oraz budynek Szkoły Podstawowej w Ołdrzychowicach Kł. poddane zostały termomodernizacji w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko – etap I”

Na konferencję pn. „Skuteczna termomodernizacja w praktyce”, przygotowaną przez Gminę Kłodzko oraz Szkoły Podstawowe w Krosnowicach i Ołdrzychowicach Kł., zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele gmin ziemi kłodzkiej, jednostek oświatowych. Wśród gości byli: radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Czesław Kręcichwost, przewodniczący Rady Gminy Kłodzko Zbigniew Tur, wójt Lewina Kłodzkiego Joanna Klimek-Szymanowicz, Jerzy Ignaszak – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Rafał Panowicz ze spółki Bronax-Bud, sołtyski: Krosnowic Urszula Borkowska i Ołdrzychowic Kłodzkich – Halina Witos i wiele innych osób.

Spotkanie było okazją do podzielenia się doświadczeniami z realizowanego zadania w obu szkołach Gminy Kłodzko oraz efektami ekonomicznymi. Krótko mówiąc – termomodernizacja jest kosztowana, ale się opłaca: ekonomicznie i ekologicznie. Jakkolwiek na dokładne wyliczenia przyjdzie jeszcze czas, ale już po pierwszym sezonie grzewczym widać, że rachunki za energię cieplną w szkołach są znacznie niższe od poprzednich. W sali gimnastycznej w Krosnowicach nigdy nie było tak ciepło jak obecnie – co zauważyli goście, którzy wcześniej mieli okazję w niej przebywać.

- Termomodernizacja jest jednym z elementów, które pozwalają zmniejszyć niską emisję, zużycie paliw. Dobrze zrobiona powinna się zwrócić w ciągu 4-6 lat – mówił podczas swojego wystąpienia Jerzy Ignaszak – wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Realizacja zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kłodzko – etap I” ma na celu poprawę efektywności energetycznych oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W obu szkołach zakres prac modernizacyjnych obejmował: ocieplenie dachów i ścian zewnętrznych, montaż wentylacji, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę okiem i drzwi. Tę dużą inwestycję Gmina Kłodzko zrealizowała dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 w wysokości 4.495.998 zł, natomiast łączna wartość przedsięwzięcia to 6.495.289 zł

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009 – 2014.

Termomodernizacja prezentacja